Realizat de Teamnet Dedalus, www.teamnet-dedalus.ro

Anunt | Spital Ilfov | Spitalul Judetean de Urgenta din Ilfov

Anunt

    Anunt(31.07.2018) Avand in vedere procedura de achizitie publica – Procedura proprie simplificata-offline Anunt depunere oferte nr14354 / 26.07.2018 publicat pe sit-ul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Ilfov, deschidere in data de 31.07.2018 ora 10:00, Cod CPV: 55523000-2 –Servicii de catering pentru alte societati sau institutii, documentatie: 14309 / 25.07.2018.

     In data de 30.07.218, a fost depusa la sediul autoritatii contractante o solicitare, inregistrat cu nr. : 14548, prin care se solicita prelungirea termenului de depunere a ofertelor.

     Avand in vedere ca termenul pentru depunere oferte alocat este foarte scurt si conform solicitarii, se prelungeste termenul de depunere cu 2 zile, respectiv pana la data 02.08.2018 conform prevederilor art. 153, Alin. 1, lit. a, din Legea nr. 98/2016.




     SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV demareaza in data de 31.07.2018, prin “ procedura simplificata proprie ”, conform Art.7 alin. (1) lit.c din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si H.G.395/2016 privind achizitia de: PRESTARI SERVICII DE CATERING pentru o perioada de 24 luni, in conformitate cu Caietul de Sarcini.

     Cu aceasta ocazie, va solicitam sa depuneti ofertele la sediul autoritatii contractante: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV, BD. BASARABIA, NR. 49 – 51, SECTOR 2, BUCURESTI - Registratura. - data limita de depunere a ofertei: 31.07.2018 ora 09:30. Pentru caietul de sarcini, formulare, model acord cadru, model contract subsecvent si alte detalii privind procedura va rugam sa ne contactati pe e-mail: spjudilfov_achizitii@yahoo.com la nr de teleon: 0213243312 - 0213241161

     Lipsa oricarui document precum si documentele incomplete duc la eliminarea operatorului economic. Ofertele despuse dupa termenul stabilit se vor returna sigilate operatorului economic.


SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV - ACHIZITII, CONTACT: 0213243312 INT 202, FAX 021/3243296

Descarca document »