Realizat de Teamnet Dedalus, www.teamnet-dedalus.ro

Exceptii de la coplata | Spital Ilfov | Spitalul Judetean de Urgenta din Ilfov

Exceptii de la coplata

Conform Hotărârii nr. 140/2018 privind  aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2017-2018,valoarea taxei de coplată a fost stabilită, de către Comitetul director, la valoarea de 10 lei.

 

 

Excepții de la coplată

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 

 Art. 225. -   Următoarele categorii de asiguraţi sunt scutite de la coplată, după cum urmează: 

 

   a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă; 

 

   b) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse; 

 

   c) persoanele fizice cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri; 

   

   d) toate femeile însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru toate serviciile medicale. 

 

Descarca document »