Realizat de Teamnet Dedalus, www.teamnet-dedalus.ro

Integritate institutionala | Spital Ilfov | Spitalul Judetean de Urgenta din Ilfov

Cod etic/deontologic/de conduită
mai multe »
Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 şi destinaţia acestora
mai multe »
Mecanismul de raportare a încălcărilor legii
mai multe »
Declaraţia privind asumarea unei agende de integritate organizaţională
mai multe »
Planul de integritate al instituţiei
mai multe »
Raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA şi în planul de integritate ce revin în sarcina instituţiei
mai multe »
Situaţia incidentelor de integritate şi măsurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului
mai multe »
Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante
mai multe »
Consiliul Etic
mai multe »