Realizat de Teamnet Dedalus, www.teamnet-dedalus.ro

[22 Dec 2023] - Finalizarea proiectului „Extindere sistem de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu la Spitalul Clinic Județean de Urgență ILFOV“ Cod MySMIS 2014+ 152950 | Spital Ilfov | Spitalul Judetean de Urgenta din Ilfov

Județul Ilfov – Consiliul Județean, în parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, anunță finalizarea proiectului „Extindere sistem de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu la Spitalul Clinic Județean de Urgență ILFOV“, Cod MySMIS 152950, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională în baza contractului de finanțare nr. 1309/04.04.2022, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Cod apel: POIM/963/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, Componenta 1 - REACT EU - Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice care utilizează fluide medicale.

Proiectul „Extindere sistem de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu la Spitalul Clinic Județean de Urgență ILFOV“, Cod MySMIS 2014+ 152950 a fost implementat de Județul Ilfov - Consiliul Județean, lider în cadrul parteneriatului cu Spitalul Clinic Județean de Urgență ILFOV - Beneficiar final al proiectului.

Lucrările s-au încheiat în data de 15.11.2023.

Valoarea totală a investiției: 740.980,60 lei cu finanțare integrală din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Perioada de implementare a proiectului: 04.04.2022 – 29.12.2023.

Obiectivul general al proiectului este protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 prin creșterea gradului de securitate la incendii în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:

-  montarea unui sistem centralizat de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu de ultimă generație, capabil să gestioneze și să proceseze informațiile primite de la echipamentele de detecție incendiu amplasate în toate corpurile spitalului.

-  Realizarea unui management de proiect eficient, inclusiv un management financiar corect, sprijinit de un audit financiar de calitate și o promovare adecvată a proiectului, conformă cu cerințele Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în România.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

 

Liderul de proiect - Partenerul 1:

Județul Ilfov – Consiliul Județean

Adresa poștală: Str. Ernest Juvara, nr. 3-5,

cod postal 060104,Sector 6, Municipiul București, România

Telefon/Fax: 0212125693 / 0212125699

Adresa e-mail: presedinte@cjilfov.ro

Pagina Web: www.cjilfov.ro

 

 

 

Partenerul 2

Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov

Adresă poștală: Str. Bulevardul Basarabia nr. 49-51, Sector 2,

cod poștal 022104, Municipiul București, România

Telefon/Fax: 0213241161 / 0213243296

Adresa e-mail: spjudilfov@yahoo.com

Pagina Web: www.scjuilfov-asec.ro